Hakkımızda

Dr. Nihan Tezer Yörük
Klinik Psikolog, Psikoterapist, Kurucu

2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Klinik Psikoloji alanında uzmanlık eğitimi almak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2008 yılında ise aynı üniversitede Klinik Psikolojik Bütünleşik Doktora Programı'na kabul almıştır. Doktora programını kültürel farklılıkların evlilik doyumu üzerindeki etkisini incelediği doktora tezi çalışmaları ile tamamlamıştır. Eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi'nden özel öğrenci olarak çocuk psikopatolojisi üzerine eğitim almıştır. Eğitimin bir parçası olarak çeşitli hastanelerde ve kliniklerde psikoterapi ve klinik değerlendirme çalışmaları yürütmüştür.

Münih'te yaptığı staj sırasında kültürel farklılıklar ve kültürler arası çalışmalar ilgisi artmış ve mesleki becerilerini bu alanda geliştirebilmek üzere çalışmalara başlamıştır.

Ankara'da Bilted Psikiyatri Polikliniği, İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Olimpos Hastanesi'nde görev yapmıştır. Halen merkezdeki görevinin yanısıra, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Antalya AKEV  Üniversitesinde yarı zamanlı ders vermektedir. 

Çİft ve Evlilik Terapisi uygulamalarında öncelilik olarak İlişki Pusulası modeli ile çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, uygulamalarında eğitimlerini aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi Duygusal Odaklı Çift ve Aile Terapisi, Çocuk Odaklı Aile Terapisi, Oyun ve Uğraş Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen DEHB ve Özgül Öğrenme Güçlüğü alanlarında psiko­eğitsel terapi çalışmaları yürütmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu Psikolojik Performans Danışmanlığı ve Havacılık Psikolojisi sertifikalarına sahibidir. Kanada Merkezli ICEEFT kurumu üyesidir.

Ayrıca, TRT Belgesel'de yayınlanan Nöropsikoloji: Sıradışı Hastalıklar ve Psikopatoloji belgeselinin metin yazarlığını yapmıştır.

Uzm. Psk. İrem Sabancı
Klinik Psikolog

2018 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi Klinik Psikoloji anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 'Psiko-eğitim müdahalesinin lise öğrencilerinin şizofreni hakkındaki bilgi ve tutumlarına etkisi' adlı tez çalışmasıyla şizofreni hastalarına yönelik damgalama karşıtı müdahale gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak şizofreni hastalığına ve epilepsi hastalığına yönelik damgalama süreçlerini araştırdığı bir diğer çalışmasıyla toplumsal damgalamanın etkilerini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Yüksek lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimiyle grupla ve bireysel süpervizyon almıştır. Bu süreç içerisinde ağırlıklı olarak kaygı bozuklukları, depresyon, OKB, kayıp ve yas, krize müdahale, akademik hayat, iş yaşantısı sorunları konularında deneyim kazanmıştır.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve Karma Kültür Psikoloji Merkezi'nde stajlarını tamamlamıştır. Stajda Bilişsel Davranışçı Model ile DEHB çalışmaları konusunda gözlem yapma imkanı bulmuştur. Ayrıca, Şizofreni hastalarına yönelik sosyal beceri temelli grup çalışmaları yürütme deneyimi kazanmıştır. 

Çalışmalarını çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel terapi olarak sürdürmektedir. 

Bireysel gelişimini desteklemek için halen çeşitli değerlendirme araçları eğitimlerine katılmakta ve ve süpervizyon almaktadır.

thumbnail_1608569782482.jpg