top of page
banner.jpg

Çalışana Destek Konuları :

Sağlıklı Çalışma Ortamı Geliştirilmesi

İşe uygun çalışan seçimi

Liderlik 

Stres, Stresle Başa Çıkma ve Tükenmişlik

Çatışma Yönetimi

Çoklu Kültür Ortamlarında Uyum 

Beden Dili

Etkili İletişim

İş ve Aile Dengesi

Çalışana Destek Değerlendirmeleri:

İş alımda Gözlem ve Değerlendirme

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Tükenmişlik

Çoklu Kültür Ortamlarına Uygun İşe Alım Süreci

Çalışan Destek Uygulamaları:

İş yeri hekimliği

Kişisel Gelişim Kurumsal Eğitimleri

Sosyal Beceri Geliştirme ve Atılganlık Eğitimleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

bottom of page