top of page
banner2.jpg

Çift ve Aile Terapisi Konuları:

Aile içi iletişim

Çocuklara sınır koyma

Etkin anne-babalık

Aile içi şiddet ve istismar

Evlilik Problemleri

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Çift Kültürlü Çiftler ve Aileler

Boşanma süreci ve boşanma sonrası 

danışmanlık

Stresli yaşam olayları

Gelişimsel Krizler (çocuk sahibi olma, ergenlik dönemi, iş hayatı, yaşlılık) 

Düşük ve Zorlu Gebeliklerde Çift Desteği

Çift ve Aile Değerlendirmeleri:

Evlilik Öncesi Uyum Değerlendirmesi

Anne-Baba Tutumları

Sağlıklı-Sağlıksız Aile Değerlendirmesi

Çift ve Aile Terapisi:

İlişki Pusulası Çift Terapisi

Duygu Odaklı Çift ve Aile Terapisi

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

bottom of page