top of page
banner1.jpg

Bireysel Konular:

Depresyon ve diğer Duygu Durum Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları (Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Genellenmiş Kaygı)

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Akut Stres Bozukluğu

Kişilik Bozuklukları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Uyum Bozuklukları

İş yaşamı sorunları ve Tükenmişlik

Stresle Başa Çıkma 

Performans Danışmanlığı ve Performans Kaygısı

Bireysel Değerlendirmeler:

Nöropsikolojik Değerlendirme

MMPI

Rorschach

Mini Mental Değerlendirme

Erişkin Dikkat Eksikliği Değerlendirmesi

Klinik Değerlendirmeler (Duygu Durum Bozuklukları Kaygı Bozuklukları vb.)

Bireysel Psikoterapiler:

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Şema Terapi

Sanat Terapisi

bottom of page