top of page
banner3.jpg

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Konuları:

Okul Uyum Problemleri

Dikkat EKsikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Özgül Öğrenme Bozuklukları

Sınav ve Performans Kaygısı

Gelişim Bozuklukları

Davranış Bozuklukları

Gelişimsel Kilometre Taşları (tuvalet eğitimi,masturbasyon, kardeş kıskançlığı vb.)

Çocuk ve Ergenlik Dönemi Değerlendirmeleri:

Genel Gelişim Tarama

Nöropsikolojik Değerlendirme

Zeka Değerlendirme (Bilişsel Beceri Değerlendirme)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Değerlendirmesi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası

Çocuk ve Ergenlik Dönemi Psikoterapileri:

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Oyun Terapisi (Korku Avcısı, Kum Havuzu, Yapılandırılmamış ve Yarı Yapılandırılandırılmış Oyun Terapileri)

Bilişsel Rehabilitasyon Programı

Sanat Terapisi

bottom of page